Arkiv | Afrika RSS feed for this section

Volontärarbete- exotifiering eller nödvändigt kulturutbyte?

10 Jun

Jag har länge varit delad i frågan gällande volontärarbete. Främst gällande de påstådda effekterna som uppnås i mottagarlandet utan att de organisationer jag pratat med ens mätt dessa på ett tillförlitligt sätt. Men, för det första kan man inte dra alla typer av volontärarbete över en kam och för det andra bör man vara medveten om att det inte bara är 18 åringar från väst som volontärarbetar på barnhem i Afrika. Utbyten sker även inom exempelvis Europa och givetvis även i Sverige. Jag har själv ”volontärarbetat” både på hunddagis, Skansen och fredsorganisationer i Sverige.

OmVärlden anordnade debatt kring frågan, läs referatet här, och en fråga som kom upp till diskussion var hur stabiliteten påverkas på just barnhem av volontärer som kommer och går. Min mamma är själv pedagog på en förskola och har poängterat vikten av stabilitet för barn. Samtidigt har debattörerna en poäng i att läget förmodligen inte var stabilt från början heller, men, borde man då inte arbeta för att hjälpa barnhemmet att uppnå lokal stabilitet istället för att pumpa in nya volontärer då och då för att (citat) ”spela fotboll med barnen”.

Under min tid här i Dharamsala intervjuade jag Chendon som arbetar för Clean Upper Dharamsala Programme. De tar emot långtidspraktikanter/volontärer och några av dem startade upp ett kompostprojekt. Kunskapsöverföringen fungerade dock inte klockrent men detta har nu åtgärdats och ansvaret för projektet ligger lokalt förankrat. Således kom det något konkret och nyttigt ur volontärinsatsen från väst. Poängen är dock att Chendon berättar att arbetslösheten bland tibetanerna är ett problem och att arbetslösa ibland faller tillbaka på alkohol och kriminalitet. Hon efterlyser en möjlighet att fånga upp dessa individer och involvera dem i lokalt volontärarbete i sitt eget samhälle. Enligt henne skulle de då få erfarenheter, arbetsträning och kontakter som skulle kunna leda till arbete i framtiden. Hon efterlyste inte fler volontärer från väst.

Jag kan inte annat än att hålla med. Konceptet att skicka en volontär för 3 månader till ett barnhem måste revideras. Volontärinsatserna måste knytas an till och utföras av det lokala samhället. Det tror jag bäddar för hållbar utveckling lokalt. Motargumentet jag får höra är oftast att volontärarbete ”skapar kulturutbyte” och ”erfarenheter för individen”. Jo visst. Men vore det inte effektivare för både individen och lokalbefolkningen att istället ordna kurser/läger eller motsvarande där fler kunde delta. Inte bara en ”rik” person från väst. Ungefär som som EU arbetar med sina Youth In Action projekt? Jag tror att man skulle kunna nyttja volontärer som kommer för att arbeta på ett projekt till att istället engagera lokalinvånarna till att organisera sig och delta. Detta menar jag skulle kunna gälla ”väst till syd”- volontärerna i synnerhet.

För jag tror vi måste ifrågasätta det kulturutbyte som lokalbefolkningen egentligen får av att en person kommer dit, som de sannolikt inte kan prata med, för att hjälpa dem i 3 veckor. Tveksamt att det bildas några djupare band av det, sen att volontären får en kulturchock/kulturutbyte är ju en annan sak. Under exempelvis min kurs i Armenien som var just ett Youth in Action program däremot knöt jag kontakter som ännu håller. Ett par nyfunna turkiska och lettiska vänner hälsade på i Sverige över midsommar och jag ska snart besöka en annan vän i Estland.

Självfallet slutar inte debatten här men det jag tycker är värst av allt- det är när organisationer vägrar att kritiskt granska sig själva, sin verksamhet och utvecklas framåt utanför de ramar som byggdes under då-tidens ”nu ska vi hjälpa de fattiga i tredje världen”- biståndsmetod. För biståndspolitiken idag fungerar inte så. Kom igen nu Sveriges organisationer, det är dags att effektivisera och arbeta framåt!

Och hey, varför inte testa att läsa på distans ett år och joina en lokal organisation när du väl är på plats? Nu förnyar vi tänket och agerandet!

(CUDP kämpar mot nedskräpningen som inte blir bättre av att hundar, apor, kor och människor river runt i soporna på nätterna. I Indien har ingen ”Håll Indien Rent”– kampanj drivits igenom av myndigheterna. De oroar sig istället för att papperskorgar står i vägen för trafiken…)

Sannolikt att Södra Sudan blir självständigt

24 Jan

Trots att det slutgiltiga resultatet inte kommer förrän 24 februari tror jag personligen att en delning av Sudan kommer att ske. De röster som räknats från sudaneser som lever i andra afrikanska länder (bla Kenya) visar att en övertydlig majoritet röstat för ett självständigt Södra Sudan.

Jag funderar dock på hur den nya regeringen då kommer agera gällande resursfördelning. Och, kommer man satsa på ett hållbart jordbruk istället för en kapplöpning om oljan som kanske finns där under?

Nilvattenavtalet som Sudan har med Egypten (genom britterna) kan onekligen komma att ifrågasättas. Och det bör göras. Jag tror att en stark, men givetvis demokratisk, ledning av det kommande landet är av stor vikt för att förhindra fortsatt våld. Sedan ser jag helt klart potentialen i att kunna bygga nya strukturer i princip från grunden. Jag hoppas man tar jämställdhetsfrågor på allvar från början!

Världsbanken och dubbelmoralen

18 Jan

Återigen osar ironin från institutionen Världsbanken och dess hantlangare WTO och IMF. Påtvingad demokratisering, tvångsöppnandet av den så kallade fria marknaden och den totala blindheten för exempelvis amerikansk subventionering av varor som bland andra länder i Västafrika måste sälja utan motsvarande statliga subventioner tycks blivit vardagsmat för banken som skulle hjälpa världens fattiga länder. Bomullsindustrin i Benin ger tydliga exempel.

Till min uppsats går jag åter igenom definitioner av konceptet ”empowerment” och fascineras över Världsbankens version:

“Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control and hold accountable institutions that affect their lives.”[1]

För det första,vad menar dem med att konceptet enbart gäller fattiga? Har inte jag som ”inte fattig” rätt till empowerment?
För det andra skall dessa fattiga ha möjlighet att hålla institutioner ansvariga som påverkar deras liv. Detta borde i högsta grad gälla Världsbanken själv men är detta något som implementeras? Inte då.
Inte undra på att bomullsbönderna i Afrika påpekar likheterna mellan dagens orättvisa förhållanden på bomullsmarknaden med dåtidens slaveri.

[1] Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook 2002: 14 World Bank Publications, ISBN: 9780821351666

Sudan: i väntan på rösträkningen

17 Jan

Att röstningen stängdes i lördags vet ni säkert redan och nu pågår rösträkningen som bäst. Intressant är det relativa lugnet och det helt klart, med tanke på förutsättningarna, lyckade organisatoriska arbetet bakom processen.

Regimen i Khartoum meddelar att de skall godkänna valresultatet och jag hoppas detta implementeras lugnt och fredligt oavsett om resultatet innebär ett självständigt Södra Sudan eller inte.

Folkomröstningen fortsätter i Sudan

11 Jan

I media fortsätter rapporterna strömma in om långa köer och god uppslutning vilket gör att 60 % gränsen gällande antalet deltagare borde kunna nås. Oavsett resultatet från omröstningen har ett antal ungdomsorganisationer kommit överens om att samarbeta för fred även över den eventuella gränsen. Det är tydligt att unga i Sudan har en brinnande vilja att arbeta framåt, för fred och göra detta med icke- våldsmetoder. Överlag tycker jag att fredsfrågor och ungas engagemang inte belyses i media i den utsträckning som förtjänas. Därför skriver jag i min kommande artikel för Utrikespolitiska Föreningen om just ungas engagemang lokalt i Sudan och jag berättar om UNICEF:s arbete med att ge barn och unga makt liksom tillfällen att skapa sin egen framtid.

 

Folkomröstning i Sudan

9 Jan

Idag röstar Sudan om självständighet för södra Sudan. Konflikten i Sudan är ett komplicerat konfliktkomplex där flertal faktorer väger in: naturresurser, gerillagrupper, motsättningar mellan regeringen och södra Sudan, etniska frågor (som dock i stor utsträckning blåsts upp av väst och som inte var grund till konflikten i början) och svårigheter mellan bofasta och nomader att dela på de begränsade betes/ odlingsmarkerna.

Valet kommer förhoppningsvis sätta punkt för en mångårig konflikt och tillåta uppbyggnadsarbete på riktigt. Jag följer med spänning händelseförloppet och kommer som sagt skriva om Sudan för Utrikespolitiska Föreningens tidning Utsikt Världen. Jag kommer då fokusera på ungas roll i fredsarbetet och jag har intervjuat Anneli Kastberg som är där nu och arbetar med UNICEF. Läs hennes blogg här!

För övrigt tänker jag inte missa fotoutställningen om Sudan på Etnografiska Museet som öppnar den 20 jan.