Tag Archives: kungliga operan

Kungliga Operan förlikar sig med gatukonsten genom reklam

27 Feb
Kungliga Operans föreställning Simson och Delila – I konfliktens centrum spelas för sista gången idag den 26 februari. Den bibliska handligen överförs tills dagens konflikt i Israel/ Palestina. Det är dock inte bara handlingen som är aktuell.

I reklamkampanjen som omvälvt föreställningen användes illustrationer som bör få etablissemanget att lyfta på ögonbrynen. Allmänhetens reaktioner har däremot varit strålande. Max Larsson von Reybekiel, creative director på Jung von Matt reklambyrå, berättar levande om hur äldre herrar konfronterade dem då kampanjen sattes upp i Stockholm. Och det var inte för att kritisera valet av konstnärligt uttryck. Istället mindes de handligen i operan och ansåg att kopplingen till gatukonsten var fenomenal.

Och det stämmer verkligen. Att klassiska kungliga operan vågar ta ett steg från den stereotypa guldinfattade bilden visar att de är redo att modernisera sig. Att Operan öppnar sig mot andra målgrupper än tidigare är givetvis positivt.Stencilen är dessutom tillverkad utifrån ett fotogafi av sångarna i huvudrollerna.
Max Larsson von Reybekiel anser att reklamen var passande eftersom det är en spännande opera. Den bör allstå omvälvas av en lika spännande reklam som dessutom bjuder in tidigare missade målgrupper.

Kampanjen skapades alltså av reklambyrån Jung von Matt och publicerades efter ett gemensamt beslut mellan Operan och reklambyån.  Illustrationen passar onekligen väl in i sammanhanget och relationen till handlingen i Simson och Delila är slående. Verket är autentiskt och fotograferat på en mur i Israel berättar Louise Stenh, marknadskommunikatör på Kungliga Operan. Ett team från reklambyrån reste ned till Israel/ Palestina med stencilen i hand  och tog sedan hjälp av lokala konstnärer för att spraya upp verket på murar och väggar. Se detta på Operans egen film:  http://www.operan.se/film/simson

De lokala konstnärerna tillhör gruppen Legal Action Gallery från Tel Aviv. I deras uppgift ingick att hitta utbombade hus och andra ”legala” platser att måla på samt att spraya upp verken. Dessa fotograferades sedan och användes i kampanjen. http://www.legalactiongallery.com

Det var heller inte bara i annonser i dagstidningar som spraymålningen användes. Stencilen sprayades faktiskt direkt på 5-6 busshållplatser runt i Stockholm. Larsson von Reybekiel poängterar dock att färgen som användes var av en något mer lättlöslig typ och att de anlitade en saneringsfirma som tog bort reklamen sedan.

Gällande gatukonst i allmänhet anser Larsson von Reybekiel att det givetvis är en konstform men också en olaglig handling. Skattebetalarna bör inte få stå för enskilda personers konstnärliga uttryck.
På frågan hur Kungliga Operan ställer sig till dagens debatt kring gatukonst svarar Louise Stenh att de inte har en åsikt. Hon vill heller inte uttala sig hur operan ställer sig till motsvarande verk i den stockholmska stadsbilden.

Beroende på vilka föreställningar som i framtiden kommer framföras på operan kan gatukonst- inspirerade illustrationer komma att användas igen. Jung von Matt arbetar förnärvarande med ytterliggare ett projekt som till viss del är gatukonstinspirerat. Kulturministeriet är mycket nyfikna på vilket uttryck den kampanjen kommer ta. Särskilt då Jung von Matt gillar att ta i rejält och inte är rädda att chocka. Se bara på kampanjen utanför Berghs reklamskola. http://www.youtube.com/watch?v=aQD-m9OqskI

Ja reklamen är onekligen spännande och snyggt gjord tycker jag. Det är synnerligen viktigt för Kungliga Operan att uppdatera sin image. Opera som kulturarv är mycket viktigt och att  visa vilja att inkludera yngre besökare bidrar till operans fortlevnad.

Motiv: Anna Larsson   Fotograf: Alexander Kenney    Motiv:Johan Edholm och Sten Wahlund   Fotograf: Hans Nilsson Kungliga Operan
Ur föreställningen Simson och Delila på Kungliga Operan. Bild: Pressbild http://www.operan.se

Övriga bilder från Jung von Matt http://www.jvm.se

Skrivet av: Jenny Nilsson   |  2009-02-26 18:18:33   |  Kommentera inlägget (0)